Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  Luật này quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh do...

Mua bán, chuyển nhượng bất động sản theo hình thức ứng tiền trước, trả chậm, trả dần

Câu hỏi Pháp luật quy định như thế nào về việc mua bán, chuyển nhượng bất động sản theo hình thức ứng tiền trước, trả chậm, trả dần.

Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

Câu hỏi Năm 2004, tôi được trường Đại học Kinh tế quốc dân cấp chứng chỉ tốt nghiệp khóa học Chuyên viên quản trị kinh doanh bất động sản...

Bổ sung ngành nghề “kinh doanh dịch vụ bất động sản”

Câu hỏi Công ty cổ phần hiện đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đến nay chúng tôi muốn bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh, c...

Bất động sản đưa vào kinh doanh

Câu hỏi Các điều kiện đối với bất động sản đưa vào kinh doanh là gì?

Đăng ký kinh doanh ngành nghề “Dịch vụ tư vấn bất động sản”.

Câu hỏi Gia đình tôi đang dự định mở một văn phòng dịch vụ tư vấn về các thủ tục giấy tờ liên quan đến nhà đất như: cho thuê, chuyển nhượ...

Bổ sung ngành nghề trong giấy phép đăng ký kinh doanh

Câu hỏi Trước đây công ty tôi có xây nhà xưởng phục vụ sản xuất nhưng vì không hiệu quả nên cho đơn vị khác thuê lại. Sau đó chúng tôi th...